Over deze website

Op deze website kunt u uw praktijk(en) aanmelden voor contractering met gemeenten in de regio Holland Rijnland. U kunt generalistische Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ of EED-zorg contracteren (dus niet de huidige AWBZ zorg). Meer informatie over de procedure en de speerpunten voor zorginkoop leest u in de documenten:

Per praktijk kan één contract worden afgesloten en per AGB-praktijkcode kunt u de contracteringsprocedure één keer doorlopen. Daarom is het bij groepspraktijken belangrijk dat u bevoegd bent om namens de groepspraktijk een contract af te sluiten.

Voor de bepaling van de tarieven voor 2015 gaat Opdrachtgever uit van het door de Nza maximaal geadviseerde tarief (100%) voor 2014. Voor 2015 gelden de volgende percentages t.o.v. van genoemde maximale Nza tarief 2014 voor de tarieven voor de basis GGZ, specialistische GGZ en dyslexiezorg:

 • Basis GGZ: 95%
 • Specialistische GGZ: 90%
 • EED-zorg: 80%

In bijlage 1 van het Inkoopdocument zijn de prestaties en DBC's met bijbehorende tarieven van Holland Rijnland weergegeven. De tarieven hebben betrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst te verrichten diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

Contractering houdt in dat de gemeenten bij u hulp kunnen inkopen. Het contract is dus geen garantie voor daadwerkelijke inkoop.

Contracteringsprocedure

De contracteringsprocedure bestaat uit twee sessies en een aantal stappen:

 1. Begin eerste sessie: invullen van persoonlijke en praktijkgegevens.
 2. Aangeven welke zorg (generalistische Basis GGZ, gespecialiseerde GGZ of EED-zorg) u wilt contracteren.
 3. Selectiecriteria.
 4. Controle van de door u ingevulde gegevens.
 5. De beslissing of u wel of niet wordt gecontracteerd. Als u niet wordt gecontracteerd, wordt u ook uitgelegd wat daar de reden voor is.
 6. Lezen en accorderen van de voorwaarden.
 7. Controle via de e-mail, uw mobiele telefoonnummer en per post. Hier stopt uw eerste sessie. Nadat u een brief heeft ontvangen met een code, begint u aan de tweede sessie.
 8. Tweede sessie: lezen, accorderen en ondertekenen van het contract.

Voordat u begint

Voor de veiligheid bestaat de procedure uit twee sessies. Aan het einde van de eerste sessie krijgt u de melding dat u een brief met een code krijgt toegestuurd. Zodra u deze brief met de code heeft ontvangen, kunt u weer verder met de procedure.

Vanaf het moment dat u begint, heeft u twee uur om het proces tot en met de bevestiging van uw mobiele telefoonnummer te doorlopen. Als die tijd verlopen is, wordt de bewerking afgebroken.

In dit contracteringsproces wordt een aantal gegevens van u gevraagd. Deze zijn hieronder voor u op een rijtje gezet, zodat u ze kunt verzamelen voor u aan het proces begint.

Welke gegevens heeft u nodig?

In dit contracteringsproces worden een aantal gegevens van u gevraagd. Loop de checklist langs om te zorgen dat u alle gegevens bij de hand heeft. Zo zorgt u dat uw contractering soepel kan verlopen.

Uw persoonlijke AGB-code.

De AGB-code van de praktijk.

Uw BIG-nummer(s), als u BIG-geregistreerd bent.

Uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer.
Het is belangrijk dat u tijdens het invullen toegang heeft tot uw e-mail en telefoon, omdat daar een controlebericht naar verstuurd zal worden.

Uw correspondentie- en behandeladressen.

Het telefoonnummer van uw praktijk.

Het KvK-nummer van uw praktijk.

Uw BTW-nummer, als u dit heeft.

Het IBAN-nummer en de tenaamstelling van uw bankrekening.
IBAN bestaat uit 18 tekens; het is uw huidige rekeningnummer voorafgaand door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. U vindt uw IBAN in de internetomgeving van uw bank, op een recente bankpas of u kunt uw IBAN hier laten uitrekenen.

De website van uw praktijk, als u die heeft.

Als u een persoon heeft die uw clienten kunnen bereiken als uw praktijk gesloten is: naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres van deze persoon.

Begin aanmelding
Begin
Bevestiging AGB
Adressen
Selectiecriteria
Controle
Beslissing
Aanvullende gegevens
Documenten
Bevestigingen
Ondertekening
Ondertekend